Повноваження Всеукраїнського з’їзду третейських суддів


  • Прийняття рішення про створення, реорганізацію та припинення діяльності Третейської палати України.
  • Затвердження Положення про Третейську палату України, внесення доповнень та змін до нього.
  • Обрання та звільнення з посади Голови Третейської палати України.
  • Обрання персонального складу Ревізійної комісії та її голови.
  • Затвердження звітів Голови Третейської палати України та голови Ревізійної комісії.
  • Обрання первинного персонального складу членів Третейської палати України.
  • Розгляд та вирішення будь-яких інших питань третейського самоврядування, встановлених відповідним регламентом.

Новини ТПУ