Стаття 58. Самоврядування третейських суддів


Для представництва та захисту інтересів третейських суддів постійно діючих третейських судів утворюються органи третейського самоврядування.
Вищим  органом   третейського самоврядування є Всеукраїнський з’їзд третейських суддів.
Всеукраїнський  з’їзд  третейських  суддів  обирає Третейську палату України.
Третейська палата України є постійно діючим органом третейського самоврядування, який представляє та захищає соціальні і  професійні  права  та інтереси третейських суддів і третейських судів,  здійснює  методичну та видавничу роботу, аналізує практику правозастосування  третейських судів і здійснює інші повноваження, визначені вищим органом третейського самоврядування.
Третейську палату України очолює Голова Третейської палати України, який обирається вищим органом самоврядування третейських суддів терміном на три роки.
Інші повноваження та компетенція Третейської палати України, умови  матеріально-технічного,  інформаційного   забезпечення   її діяльності  визначаються Положенням про Третейську палату України, що затверджується Всеукраїнським з’їздом третейських суддів.


Опубліковано в Нормативна база

Новини ТПУ