Рішення Президії Третейської палати України від 26.09.2016 р. про проведення чергового ІV Всеукраїнського з’їзду третейських суддів

 

ТРЕТЕЙСЬКА ПАЛАТА УКРАЇНИ 

01034, м.Київ, вул.Рейтарська 19-Б. Тел. (044) 270-64-72


 

 

26 вересня 2016 року  

РІШЕННЯ 

 

Президія Третейської палати України на засіданні, що відбулося в місті Києві, 26 вересня 2016 року,  

У складі членів: 

Михальський Юрій Анатолійович, 

Шепель Тарас Петрович, 

Жуков Анатолій Миколайович, 

Філімонов Олег Борисович, 

Лінкевич Олег Миколайович 

Коваль Катерина Петрівна 

Величко Сергій Олегович 

Давиденко Андрй Парфірійович, 

Куманецький В’ячеслав Едуардович 

Кравець Ростислав Юрійович, 

Тропотяга Руслан Петрович 

 

Вирішила: 

 

 1. Скликати Четвертий Всеукраїнський з’їзд третейських суддів 4 листопада 2016 року, у місті Києві. 

 1. Порядок денний затвердити у складі питань: 

 • Затвердження Положення про Третейську палату України в новій редакції; 

 • Обрання складу Третейської палати України, та керівних органів; 

 • Затвердження Резолюції з’їзду. 

 1. Встановити мандат представництва на з’їзді від всіх постійно діючих третейських судів, у кількості по одному представнику від третейського суду; 

 1. Опублікувати на сайті ТПУ проект Положення про Третейську палату України в новій редакції, встановити рекомендаційний термін в 15 днів від дня опублікування для надсилання пропозицій до тексту, та формування редакційної колегії з осіб, які мають пропозиції до тексту положення про ТПУ. 

 1. Редакційна колегія має доопрацювати, та опублікувати на сайті ТПУ не пізніше ніж за п’ять днів до проведення з’їзду текст проекту Положення про ТПУ, для попереднього ознайомлення делегатів. Пропозиції делегатів щодо змін до тексту проекту після зазначеного терміну, мають надсилатися Організаційному комітету з’їзду, та будуть розглядатися на з’їзді «з голосу». 

 1. Проект резолюції З’їзду має бути оприлюднено на сайті ТПУ не пізніше ніж за 20 днів до проведення з’їзду, для надання правок і пропозицій делегатами. 

 1. Для організації скликання і проведення з’їзду обрати організаційний комітет, у складі: 

Шепеля Тараса Петровича (голова організаційного комітету), 

Михальського Юрія Анатолійовича, 

Жукова Анатолія Миколайовича. 

 1. Делегати з’їзду мають подати для реєстрації на з’їзд наступні документи: 

 • Засвідчену копію свідоцтва про реєстрацію постійно діючого третейського суду; 

 • Документ, який засвідчує про делегування делегата від постійно діючого третейського суду; 

 • Документ, що посвідчує особу делегата; 

 • Витяг зі списку третейських суддів про те, що делегат включений до списку суддів постійно діючого третейського суду. 

 1. Доручити Організаційному комітету: 

 •  Забезпечити пошук та оренду приміщення для проведення з’їзду; 

 • Опублікувати повідомлення про проведення з’їзду, розмістити повідомлення на інтернет-сайті ТПУ, надіслати запрошення на з’їзд на адресу третейських судів; 

 • Забезпечити опублікування на інтернет-сайті ТПУ для ознайомлення та подачі пропозицій до текстів проектів Положення про ТПУ, та Резолюції з’їзду; 

 • Забезпечити проведення з’їзду, від реєстрації делегатів до фіксації прийнятих рішень. 

 

Рішення прийнято одноголосно всіма членами президії, які приймали участь у засіданні, в тому числі за допомогою засобів зв’язку. 

 

Протокол вів 

 

Заступник Голови Шепель Т.П. 

Третейської палати України 


Новини ТПУ