Про Третейську палату України


Відповідно до ст.58 Закону України «Про третейські суди» Третейська палата України є постійно діючим органом третейського самоврядування, який представляє та захищає соціальні і професійні права та інтереси третейських суддів і третейських судів, здійснює  методичну та видавничу роботу, аналізує практику правозастосування  третейських судів і здійснює інші повноваження, визначені вищим органом третейського самоврядування.

Повноваження та компетенція Третейської палати України, умови  матеріально-технічного,  інформаційного   забезпечення   її діяльності  визначаються Положенням про Третейську палату України, що затверджується Всеукраїнським з’їздом третейських суддів.

Третейську палату України очолює Голова Третейської палати України, який обирається вищим органом самоврядування третейських суддів терміном на три роки.

Голова Третейської палати має двох заступників, які обираються Третейською палатою України зі складу її членів на строк повноважень Голови Третейської палати.

У перервах між скликаннями Третейської палати України її роботою керує Президія.

На 4 з”їзді третейських суддів України обраний наступний склад Третейської палати України:


 1. Бакк Наталія Ігорівна – Постійно діючий Третейський суд (ПДТС) при Полтавській Торгово-промисловій палаті (ТПП)

 2. Бек Юліан Богуславович – ПДТС при Львівській ТПП

 3. Бєлік Сергій Валерійович – ПДТС при Регіональній ТПП Миколаївської області

 4. Гайченко Андрій Віталійович – ПДТС при «Незалежній Асоціації Банків України»

 5. Гришко Сергій Юрійович – ПДТС при Асоціації правників України

 6. Грязон Руслан Миколайович – ПДТС при Черкаській торгово-промисловій палаті

 7. Демчик Ольга Ігорівна – ПДТС при «Всеукраїнської інвестиційній асоціації»

 8. Жуков Анатолій Миколайович – ПДТС при Асоціації українських банків

 9. Замедянська Наталя Михайлівна – ПДТС при Кіровоградській ТПП

 10. Згонік Сергій Володимирович – ПДТС при Асоціації «Дніпровський Банківський Союз»

 11. Ісаєва Валентина Бшарівна – ПДТС при Юридичній корпорації «Принцип»

 12. Касянюк Аліна Миколаївна – ПДТС при Хмельницькій ТПП

 13. Коршун Марія Василівна – ПДТС при Дніпропетровській ТПП

 14. Кравець Ростислав ЮрійовичПДТС при Асоціації «Захист Корпоративних прав «Атторней»

 15. Куманецький Вячеслав Едуардович – ПДТС при Асоціації бірж Запоріжжя

 16. Локарев Сергій Валентинович – ПДТС при ВГО «Ліга оцінювачів земель»

 17. Литвин Вікторія Олександрівна – ПДТС при Асоціації «Сова»

 18. Машкаринець Володимир Володимирович – ПДТС при Асоціації Бюро Технічної Інвернтаризації Закарпатської області

 19. Михальський Юрій Анатолійович – ПДТС при ВГО «Спілка третейських суддів України»

 20. Моланій Роман Григорович – ПДТС при Івано-Франківській ТПП

 21. Ногай Ірина Валеріївна – ПДТС при Асоціації виробничих підприємств «Бона Деа»

 22. Осадчук Стефанія СтефанівнаПДТС при Тернопільській ТПП

 23. Петрова Тетяна Алімівна – ПДТС при Асоціації «Регіональна правова група»

 24. Петренко Яна Миколаївна Регіональний – ПДТС при Асоціації «Економіко-правовий союз»

 25. Пільков Костянтин Миколайович – ПДТС при Асоціації «Перша фондова торговельна система»

 26. Піскун Святослав Михайлович – ПДТС при Союзі Юристів України

 27. Покотило Ігор Миколайович – ПДТС при Асоціації «Юрікс-ТС»

 28. Похилько Людмила Петрівна – ПДТС при Київській обласній торгово-промисловій палаті

 29. Пошелюзний Сергій Вячеславович – ПДТС при ВГО «Союз інвесторів України»

 30. Романовська Людмила Антонівна – ПДТС при ТПП України

 31. Рязанцев Олександр Євгенович – ПДТС при Волинській ТПП

 32. Сізікова Людмила Вікторівна – ПДТС при Київській Торгово – промисловій палаті

 33. Філімонов Олег Борисович – ПДТС при ВГО «Всеукраїнський Фінансовий Союз»

 34. Хрипко Іван Іванович – ПДТС при ВГО «Ліга юридичного захисту інтересів споживачів»

 35. Шамілова Яна Анатоліївна – ПДТС при Запорізькій торгово-промисловій палаті

 36. Шепель Тарас Петрович – ПДТС при Українському національному комітеті Міжнародної торгової палати

Новини ТПУ