Повноваження Президії Третейської палати України


 • Обрання першого заступника, заступників голови, відповідального секретаря Третейської палати України за поданням Голови Третейської палати України.
 • Забезпечення виконання рішень Всеукраїнського з’їзду третейських суддів та Третейської палати України.
 • Затвердження структури управління, штатного розпису Секретаріату та технічного персоналу за поданням Голови.
 • Розробка та подання на затвердження Третейської палати України кошторису на фінансове, господарське, організаційне, матеріально-технічне та інформаційне забезпечення діяльності Палати.
 • Розгляд заяв та прийом в члени Третейської палати України з подальшим повідомленням Третейської палати України.
 • Участь у роботі міжнародних організацій, конференцій та з’їздів з питань третейського судочинства.
 • Підготовка пропозицій щодо забезпечення ефективної роботи Третейської палати України.
 • Розробка та подання пропозицій Третейської палати України до суб’єкта законодавчої ініціативи щодо внесення змін та доповнень до Закону України “Про третейські суди” ( 1701-15 ).
 • Вносить на засідання Третейської палати України подання щодо відзначення та нагородження третейських суддів та працівників апарату за досягнення у роботі.
 • Розгляд пропозицій про внесення змін та доповнень до цього Положення, інших документів, що регламентують внутрішню організацію та діяльність Третейської палати України та винесення їх на Всеукраїнський з’їзд третейських суддів.
 • Затвердження зразків символіки, штампу, печатки та інших атрибутів Третейської палати України.

Новини ТПУ