Судові прецеденти апеляційного суду за новою редакцією ЦПК щодо строку на подання заяви про скасування рішення третейського суду. Дотримання принципу визначенності та остаточності рішення третейського суду (станом на 06.04.2018 року)

Опубліковано в Судова практика

Припинення провадження у господарському суді за заявою про це відповідача у зв’язку з наявністю третейського застереження не потребує згоди позивача на припинення

Опубліковано в Судова практика

Про неможливість апеляційного оскарження ухвал загального суду про видачу виконавчого листа на примусове виконання рішення третейського суду

Опубліковано в Судова практика

Ухвали про видачу виконавчого листа не підлягають оскарженню в апеляційному порядку

Опубліковано в Судова практика

Стосовно судової практики розгляду заяв про скасування рішення третейського суду після спливу 3-х місячного строку

Опубліковано в Судова практика

Визнання місцевим судом договору поруки припиненим після винесення рішення третейського суду про стягнення боргу з поручителя не може бути підставою для визнання виконавчого листа виданого на примусове виконання рішення третейського суду таким, що не підлягає виконанню (див. Ухвалу Вищого спеціализованого суду України від 1.06.2016 у справі № 2604/11430/12

Опубліковано в Судова практика

Ухвали місцевого та/або апеляційного суду про визнання виконавчого листа виданого на прімусове виконання рішення третейського суду таким що не підлягають виконанню можуть бути оскаржені у апеляційному або касаційному порядку (див. Постанову Верховного Суду України від 13.04.2016 року у справі № 6-599цс)

Опубліковано в Судова практика

Ухвали суду першої інстанції про видачу виконавчого листа на примусове виконання рішення третейського суду не підлягають оскарженню (див постанову від 17.02.2016 року та правові висновки Верховного Суду України у справі № 6-2743цс15

Опубліковано в Судова практика

24.05.2016 року Третейська палата України за участю відомих юристів ( п.п.Буткевича В.Г., Джуня В.В. , Маркуш М.А., Мусіяки В.Л., Стретовича В.М., Шишкіна В.І.) підготувала питання, що стосуються висновків Верховного Суду України щодо підвідомчості третейським судам спорів за позовами банків про стягнення заборгованості за кредитами із споживачів, спорів про стягнення заборгованості за валютними кредитами та спорів про визнання недійсними третейських застережень у договорах, укладених банком із споживачем

Опубліковано в Судова практика

Коментар Третейської палати України стосовно правового висновку Верховного Суду України у справі № 6-29цс16 щодо застосування п.1 ч.2 ст.389-5 ЦПК та п.14 ст.6 Закону України «Про третейські суди» у справах про скасування рішення третейського суду

Опубліковано в Судова практика

Новини ТПУ